Za dodatkową opłatą zapewniamy dojazd uczestników z pilotem do nas do Ośrodka. Przywozimy uczestników na dwa sposoby. Pierwszy wariant to autokarem z miejsca zbiórki bezpośrednio do Pisza, autokar wynajmujemy zawsze od tego samego lokalnego przewoźnika. Drugą opcją jest „PKP+autokar”. W pierwszej kolejności transport pociągiem, pilot czeka na uczestników w ustalonym miejscu zbiórki i razem wsiadają do wagonu. Pilot posiada już wykupione bilety, wymagana jest jedynie aktualna legitymacja. Na stacji docelowej (przeważnie jest to Warszawa Wschodnia) uczestnicy wsiadają do autokaru jadącego do Pisza.

Dojazd na obóz zamawiamy podczas rezerwacji miejsca na obozie za pomocą formularza rezerwacji znajdującego się na stronie obozu lub kontaktując się z biurem.

Informacja o dojeździe na obozy młodzieżowe

Wykaz miejscowości i terminów na które firma Camp-Pisz zapewnia dojazd i powrót. Cena za przejazd w dwie strony.

Dojazd

Cena

środek transportu

Warszawa

280 zł

autokar

Łódź

280 zł

autokar

Kraków

340 zł

PKP+ autokar

Katowice

340 zł

PKP+ autokar

Dojazd

Cena

środek transportu

Kielce

340 zł

PKP+autokar

Radom

300 zł

PKP+autokar

Lublin

340 zł

PKP+ autokar

Puławy

300 zł

PKP+ autokar

Miejsce zbiórek:

Informacje z poniższej tabeli są ORIENTACYJNE. Faktyczne miejsca i godziny zbiórek uczestnicy otrzymują w komunikatach przejazdowych wysyłanych drogą mailową na ok. 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Miasto

Miejsce zbiórki

godzina wyjazdu
godzina przyjazdu

Warszawa

Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

10:30
17:00-18:00

Łódź

PKP Łódź Fabryczna na peronie, z którego odjeżdża pociąg relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia

 8:45 (9:16)
19:00-20:00

Kraków

Dworzec PKP Kraków Główny od strony Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA)

04:00 (04:29)
22:00-23:00

Katowice

Wejście do dworca PKP od ulicy Andrzeja

 06:00 (06:00)
22:00

Miasto

Miejsce zbiórki

godzina wyjazdu
godzina przyjazdu

Kielce

Na Dworcu PKP Kielce

06:00
21:30

Radom

Dworzec Radom Główny

brak info
brak info

Lublin

Dworzec PKP Lublin

 7:30 (8:05)
20:50

Puławy

Dworzec Puławy Miasto

08:10 (08:39)
20:55

Regulamin przewozu uczestników

I. Ogólne warunki:

 1. Usługę transportu zorganizowanego należy wykupić najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 2. Transport może odbywać się autokarem, busem lub pociągiem.
 3. Podane godziny przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, remonty na drogach lub inne nieprzewidziane sytuacje.

II. Uczestnik ma obowiązek:

 1. Podać miasto wyjazdu i uiścić związaną z tym dodatkową opłatę. Wszelkie zmiany lub rezygnację z transportu należy zgłaszać najpóźniej na 14 dni przed datą wyjazdu. W innym przypadku firma nie zwraca opłaty za przejazd. Camp Pisz nie ponosi odpowiedzialności za komplikacje związane ze zmianą miejsca wysiadki.
 2. Punktualnie przybyć na zbiórkę. Camp Pisz nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z transportu w przypadku spóźnienia uczestnika.
 3. Posiadać odpowiednie dokumenty – legitymację szkolną lub studencką (dokumenty uprawniające do zniżki na przejazd pociągami PKP) oraz wypełnioną kartę uczestnika. Brak karty może być przyczyną odmowy przyjęcia na obóz.
 4. Zabranie odpowiedniej ilości bagażu i troska o niego. Bagaż nie powinien być za ciężki, tak by uczestnik sam mógł go podnieść. Za rzeczy pozostawione w środkach transportu Camp-Pisz nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnika obowiązuje przestrzeganie regulaminu przewozu określonego przez przewoźnika.
 5. Uczestnicy dojeżdżający własnym transportem proszeni są o przybycie w dniu rozpoczęcia imprezy pomiędzy godziną 16.00-17.00. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do zgłoszenia się wraz z osobą dorosłą do kierownika obozu lub instruktora dyżurnego w celu odnotowania obecności.
 6. Wyjazd z imprezy – uczestnik imprezy zobowiązany jest do opuszczenia ośrodka w dniu zakończenia imprezy do godziny 10.00 – 12.00. W przypadku wcześniejszego opuszczenia imprezy rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego zawiadomienia biura lub kierownika obozu oraz pisemnego potwierdzenia odbioru dziecka.

III. Obowiązki Camp Pisz:

 1. Zapewnienie opieki nad uczestnikami. W każdym środku transportu jedzie minimum 1 opiekun grupy.
 2. Przekazanie informacji na temat dokładnej godziny i miejsca odjazdu (najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy) i powrotu oraz informacji kontaktowych do opiekuna grupy.
 3. Zorganizowanie przesiadek pomiędzy PKP a autokarem, zarówno w drodze na imprezę jak i w czasie powrotu.
 4. Zapewnienie miejsc siedzących wszystkim uczestnikom. Miejsca w autokarach nie są numerowane, wskazuje je opiekun.

IV. Camp Pisz  zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany godziny odjazdów i przyjazdów. Zobowiązany jest w tym przypadku powiadomić uczestników o zmianie najpóźniej na 12 godzin przed terminem wyjazdu.
 2. Zastosowania innego środka transportu na niektórych trasach. W przypadku małej ilości osób dowóz może nastąpić minibusem lub samochodem osobowym.
 3. Organizowania przesiadek na trasie i dodatkowych postojów.
 4. Camp Pisz nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniami PKP.
 5. Odwołania przejazdu w przypadku małej liczby uczestników – poniżej 6 osób – z danego miasta.
 6. W przypadku, gdy nie zbierze się grupa 6 osobowa na transport zorganizowany proponujemy transport z najbliższych możliwych miejscowości.
 7. Skorzystania z usług transportowych innych organizatorów obozów młodzieżowych.

V. Orientacyjne godziny i miejsca zbiórek:

 1. Podane w tabeli godziny zbiórek (w dniu rozpoczęcia imprezy), godziny powrotów (w dniu zakończenia imprezy) oraz miejsca zbiórek są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Pełen komunikat dojazdowy wysyłamy do uczestników na adres mailowy podany podczas procesu rezerwacji na ok 5-3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Warunki Transportu do pobrania