Dokumenty do pobrania

Listę niezbędnych dokumentów jakie są potrzebne na dany obóz otrzymają Państwo mailem po rejestracji uczestnika.

Dokumenty do pobrania po rezerwacji miejsca na obozie:

Dokumenty do pobrania na wyjazd na obóz:

Dokumenty do pobrania na wyjazd na obóz fakultatywne:

Dokumenty o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (w cenie imprezy):

Dokumenty o ubezpieczeniu od Kosztów Rezygnacji (ubezpieczenie za dodatkową dopłatą):

Dokumenty informacyjne:

Regulaminy:

Zestawy pytań: